Vật lí 11. DÒNG ĐIỆN 2018

Vật lí 11. DÒNG ĐIỆN 2018

Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định Luật Jun-Lenxơ, vật lí 11 1

Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định Luật Jun-Lenxơ, vật lí 11

Lý thuyết về Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định Luật Jun-Lenxơ, vật lí 11 DÒNG ĐIỆN 1/ Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: Video bài giàng Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định Luật Jun-Lenxơ, vật lí 11 Đoạn mạch AB được nối với một nguồn điện, khi đó nguồn điện …

Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định Luật Jun-Lenxơ, vật lí 11 Read More »

Vật lí 11 DÒNG ĐIỆN chương trình 2018 7

Vật lí 11 DÒNG ĐIỆN chương trình 2018

Giới thiệu nội dung vật lí lớp 11 chủ đề dòng điện theo chương trình sách giáo khoa 2018 VẬT LÍ 11 DÒNG ĐIỆN – MẠCH ĐIỆN Vật lí 11 Dòng điện không đổi Vật lí 11 Dòng điện: Định luật Ôm cho đoạn mạch, Định luật ôm cho toàn mạch Xem thêm: giới thiệu …

Vật lí 11 DÒNG ĐIỆN chương trình 2018 Read More »

Dòng điện trong kim loại, vật lí 11 9

Dòng điện trong kim loại, vật lí 11

lý thuyết và bài tập vận dụng về Dòng điện trong kim loại, vật lí 11 DÒNG ĐIỆN  Bản chất của dòng điện trong kim loại Hạt tải điện chủ yếu của kim loại là: electron tự do Bản chất dòng điện trong kim loại: là dòng chuyển dời có hướng (ngược chiều điện trường) …

Dòng điện trong kim loại, vật lí 11 Read More »

Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện, vật lí 11 11

Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện, vật lí 11

Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện vật lí 11 DÒNG ĐIỆN Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện Bài tập 1. Tính cường độ dòng diện chạy trong dây dẫn kim loại và điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong 2 phút, biết trong 1 giây có 1,25.1019 …

Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện, vật lí 11 Read More »

Dòng điện trong chất bán dẫn, vật lí 11 13

Dòng điện trong chất bán dẫn, vật lí 11

Lý thuyết về dòng điện trong chất bán dẫn, vật lí 11 dòng điện Chất bán dẫn là chất (hợp chất) có tính chất dẫn điện tốt ở nhiệt độ cao, dẫn điện kém ở nhiệt độ thấp. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị nằm trung gian giữa điện trở suất …

Dòng điện trong chất bán dẫn, vật lí 11 Read More »

Dòng điện trong chân không, tế bào quang điện, vật lí 11 15

Dòng điện trong chân không, tế bào quang điện, vật lí 11

Lý thuyết về dòng điện trong chân không, tế bào quang điện vật lí 11 dòng điện 1/ Thí nghiệm về dòng điện trong chân không Một máy biến áp để hở được nối vào hai cực của nguồn điện. Khi đặt trong không khí không có dòng điện chạy qua Đặt máy biến áp …

Dòng điện trong chân không, tế bào quang điện, vật lí 11 Read More »

Dòng điện trong chất khí, vật lí 11 20

Dòng điện trong chất khí, vật lí 11

Lý thuyết về Dòng điện trong chất khí, vật lí 11 Dòng điện Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích (ion âm, ion dương, electron) được hình thành do các tác nhân ion hóa. 1/ Bản chất của dòng điện trong chất khí: Thí nghiệm về dòng …

Dòng điện trong chất khí, vật lí 11 Read More »

Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định luật Jun-Lexơ, vật lí 11 22

Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định luật Jun-Lexơ, vật lí 11

Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định luật Jun-Lexơ vật lí 11 DÒNG ĐIỆN Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện Bài tập 1. Cho mạch điện như hình vẽ trong đó Đ:6V – 4,5W; U=9V; R là một biến trở. a/ K đóng đèn sáng bình thường xác định …

Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định luật Jun-Lexơ, vật lí 11 Read More »

Scroll to Top