Công thức con lắc vật lí, vật lí 12

Các lí thuyết liên quan đến con lắc vật lí, công thức con lắc vật lí chương trình vật lí lớp 12 DAO ĐỘNG cơ bản

Công thức con lắc vật lí, vật lí lớp 12

\(\omega=\sqrt{\dfrac{mgd}{I}}\)

\(T=\dfrac{2 \pi}{\omega} =2\pi \sqrt{\dfrac{I}{mgd}}\)

  • \(\omega\):  tốc độ góc,
  • \(I\): momen quán tính,
  • \(m\): khối lượng con lắc,
  • \(d\):  khoảng cách từ trọng tâm G đến trục quay O(OG) ,
  • \(T\): chu kỳ

Công thức con lắc vật lí, vật lí 12

+1
1
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top