Công thức độc lập thời gian, vật lí 12

Công thức độc lập thời gian, vật lí lớp 12

Hệ thức độc lập: \(A^2 =x^2 + \dfrac{v^2}{\omega^2}\)

\(\rightarrow \ v= \pm \omega \sqrt{A^2-x^2}\)

+ Tại VTCB: x=0, \(v_{max} = \omega A\), a=0

+ Tại biên: \(x_{max} =A\), v=0, \(a_{max}= \omega ^2 \ A\)

$\begin{Bmatrix} A^2=x^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}& \\ A^2=\dfrac{a^2} {\omega^4} +\dfrac{v^2} {\omega^2}& \end{Bmatrix} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} &\begin{vmatrix} v\end{vmatrix}=\omega \sqrt{A^2-x^2}\\ & \begin{vmatrix} a\end{vmatrix}=\omega \sqrt {\omega^2 A^2-v^2}\end{matrix}\right.$

Công thức độc lập thời gian, vật lí 12 5

+1
65
+1
21
+1
12
+1
12
+1
27
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top