Dòng điện trong chất điện phân, hiện tượng dương cực tan

Các Định luật Faraday cho hiện tượng dương cực tan

Định luật I Faraday: m=k.q

Định luật II Faraday: \[k=\dfrac{1}{96500}\dfrac{A}{n}\]

Công thức Faraday: \[m=\dfrac{1}{96500}\dfrac{A}{n}q=\dfrac{1}{96500}\dfrac{A}{n}.It\]

Trong đó:

  • I: cường độ dòng điện trong chất điện phân (A)
  • t: thời gian dòng điện chay qua bình điện phân (s)
  • A: khối lượng mol nguyên tử của kim loại làm cực dương (g)
  • n: hóa trị của kim loại làm cực dương
  • k: đương lượng điện hóa (g/C)
  • q: điện lượng (C)
  • m: khối lượng chất giải phóng ra ở cực dương (khối lượng kim loại bám vào cực âm) (g)

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top