12.1.3 Dao động của con lắc đơn

Hướng dẫn tự học online

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa của con lắc đơn

  • Chu kỳ, tần số của con lắc đơn
  • Dao động điều hòa của con lắc đơn
  • Năng lượng dao động của con lắc đơn
  • Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
  • Bài toán sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

Link download tài liệu bài giảng
Tài liệu: nguồn hocmai.vn
tải tài liu

Scroll to Top