Đại cương về dao động điều hòa

1.DAO ĐỘNG CƠ

  • Dao động cơ: Là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng.
  • Dao động tuần hoàn: Là dao động mà trạng thái của vật được lặp lại như cũ, theo hướng cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau xác định.
  • Dao động điều hòa: Là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

2.PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

\[x = Ac{\text{os(}}\omega {\text{t + }}\varphi {\text{)}}\]

Trong đó:

  • x: li độ của dao động
  • A: biên độ dao động
  • ω: tần số góc của dao động (đơn vị: rad/s)
  • ωt+φ: pha của dao động tại thời điểm t (đơn vị: rad)
  • φ: pha ban đầu của dao động

3.CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

– Chu kì T: Là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì : s (giây)

-Tần số f: Là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số:  Hz (héc)

–  Tần số góc ω: Là đại lượng liên hệ với chu kì T hay với tần số f  bằng hệ thức: $\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = 2\pi f$ Đơn vị của tần số góc: rad/s

  • Một chu kì dao động vật đi được quãng đường là S = 4A
  • Chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật là L = 2A
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Le Lam

Cảm ơn thầy vì đã chia sẽ bài học miễn phí, bài giảng thầy dễ hiểu lắm ạ.

16-Lê Thị Ngọc Linh

hay quá thầy ơi , hiểu về cái độ lớn và giá trị

Bắc Huyền Trần

Hay dễ hiểu ạ

Scroll to Top