Dao động của con lắc đơn; lực căng dây; năng lượng dao động

Video bài giảng vật lý lớp 12 Thầy Trường 22/8/19 462 0
  1. Dao động của con lắc đơn; lực căng dây; năng lượng dao động

    Tài liệu sử dụng trong bài giảng
    Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK