Độ dời là gì? vật lí phổ thông

Vật lí lớp 10 độ dời là gì? nằm trong chương trình vật lí lớp 10 chủ đề Mô tả chuyển động hiểu được khái niệm độ dời giúp chúng ta phân biệt được khái niệm quãng đường, độ dời, độ dịch chuyển trong kiến thức cơ bản của vật lí 10

Độ dời là gì?

Độ dời hay li độ là tọa độ của vật tại một thời điểm xét so với tọa độ trước đó của nó trong cùng một hệ quy chiếu đang xét.

Độ dời là gì? vật lí phổ thông 13

Ví dụ về độ dời trong chuyển động cơ:

Để đơn giản ta xét độ dời của vật trong chuyển động thẳng từ A → như hình vẽ

Độ dời là gì? vật lí phổ thông 15

Chọn hệ quy chiếu gồm đồng hồ đo và hệ trục tọa độ như hình vẽ.

  • Tại thời điểm t1 vật có tọa độ là x1 so với gốc ta chọn
  • Tại thời điểm t2 vật có tọa độ là x2 so với gốc ta chọn

Độ dời của vật khi chuyển động từ A→B được xác định bằng biểu thức: Δx = x2 – x

Độ dời của vật không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối, véc tơ độ dời là véc tơ chỉ hướng chuyển động của vật.

Ví dụ về độ dời của vật trong dao động điều hòa

Độ dời là gì? vật lí phổ thông 17

Xét trong một chu kỳ dao động: vật dao động điều hòa sẽ trở về đúng vị trí ban đầu của nó nên độ dời của nó bằng 0.

+1
6
+1
5
+1
3
+1
3
+1
11
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top