Hệ quy chiếu là gì? vật lí cơ bản

Hệ quy chiếu là gì?

Hệ quy chiếu là cột mốc quan trọng trong vật lí cơ bản, dùng để xác định trạng thái, vị trí của một đối tượng nghiên cứu trong vật lí học. Hệ quy chiếu được định nghĩa bao gồm các khái niệm sau

  • Hệ trục tọa độ + gốc tọa độ
  • Đồng hồ đo + mốc thời gian
Hệ quy chiếu: Reference system

Hệ quy chiếu là gì? vật lí cơ bản 9

Hệ trục tọa độ và gốc tọa độ

  • Hệ trục tọa độ: là một khái niệm toán học, ta thường sử dụng hệ trục tọa độ Đề Các (Descartes) đối với không gian 2 chiều hoặc ba chiều trong thực tế.

Hệ quy chiếu là gì? vật lí cơ bản 11

  • Gốc tọa độ: thường chọn tại vị trí (0,0) đối với hệ tọa độ 2 chiều gồm hai trục Ox và Oy, (0,0,0) đối với hệ tọa độ 3 chiều gồm 3 trục Ox, Oy và Oz, x = 0 đối với hệ tọa độ 1 chiều chỉ có một trục Ox hoặc Oy

Đồng hồ đo và mốc thời gian:

  • Đồng hồ đo: một thiết bị dùng để xác định thời điểm và thời gian trong vật lí
  • Gốc thời gian (mốc thời gian): là một mốc dùng để xác định khi nào bắt đầu tính thời gian.

Trong quá trình tính thời gian ta phải chọn mốc thời gian → chính yếu tố này tạo nên tính tương đối khi tính thời gian, dẫn tới nhầm lẫn hai khái niệm thời điểm và thời gian

Trong vật lí cơ học cổ điển ta chia hệ quy chiếu làm 2 loại

 

+1
21
+1
9
+1
4
+1
3
+1
6
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top