Đồ thị vận tốc, thời gian của chuyển động biến đổi

Đồ thị vận tốc, thời gian của chuyển động biến đổi

Đồ thị vận tốc thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều

Phương trình toán học của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

\[v_{2}=v_{1}+a(t_2-t_1)=v_1+a\Delta t\]

Trong đó:

  • v1: vận tốc của vật tại thời điểm t1
  • v2: vận tốc của vật tại thời điểm t2
  • t1: thời điểm 1
  • t2: thời điểm 2
  • Δt = t2 – t1: thời gian để vật biến đổi vận tốc từ v1 sang v2
Chú ý:

Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động, gia tốc không đổi và vật không đổi chiều trong quá trình chuyển động nếu v2 < v1 ta có chuyển động thẳng chậm dần đều, nếu v2 > v1 ta có chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Để vẽ được đồ thị của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi ta dùng dạng đồ thị của hàm y = ax + b trong toán học → đồ thị của vận tốc theo thời gian là một đường thẳng

Đồ thị vận tốc, thời gian của chuyển động biến đổi 3
Đồ thị đường thẳng của vận tốc theo thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

 

+1
15
+1
4
+1
3
+1
2
+1
13
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top