Liên hệ x, v, a phần 3 các thời điểm đặc biệt, thời gian, quãng đường

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 26/6/18 4,458 1
 1. Chuyên đề ôn thi trắc nghiệm vật lý THPTQG - Chương I: Dao động cơ
  [​IMG]
  Bài giảng: Liên hệ x, v, a phần 3 các thời điểm đặc biệt, thời gian, quãng đường

  Liên hệ giữa x, v, a tại hai thời điểm đặc biệt
  Thời điểm t1 (x1; v1; a1) và thời điểm t2 (x2; v2; a2)

  1. Hai thời điểm ngược pha nhau: t2 = t1 + nT + T/2 => x2 = – x1; v2 = – v1; a2 = – a1
  2. Hai thời điểm vuông pha=> x12 + x22 = A2; v12 + v22 = vm2; a12 + a22 = am2
  • Nếu: t2 = t1 + nT + T/4 => v2 = –ωx1; v1 = ωx2; a2 = –ωv1; a1 = ωv2;
  • Nếu: t2 = t1 + nT + 3T/4 => v2 = ωx1; v1 = –ωx2; a2 = ωv1; a1 = –ωv2;
  Video Bài giảng: Liên hệ x, v, a phần 3 các thời điểm đặc biệt, thời gian, quãng đường

  DOWNLOAD TÀI LIỆU
 2. Bài tập hay quá thầy ơi. Đỉnh đỉnh.
  1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK