Lực hấp dẫn là gì? khái niệm trọng lực vật lí 10

Khái niệm lực hấp dẫn là gì thuộc chủ đề vật lí lớp 10 Lực và chuyển động

Lực hấp dẫn là gì?

  • Lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng

Lực hấp dẫn là gì? khái niệm trọng lực vật lí 10
Lực hấp dẫn là gì? khái niệm trọng lực vật lí 10

Lực hấp dẫn là lực tự nhiên mà mọi vật chất với khối lượng sẽ tác động lên nhau. Được mô tả bởi định luật hấp dẫn của Newton, lực hấp dẫn được coi là lực khá yếu so với các lực điện từ mạnh hơn.

Định luật hấp dẫn của Newton cho biết rằng, mỗi vật chất trên trái đất đều có khả năng tác động lên nhau với lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Công thức cho lực hấp dẫn giữa hai vật chất là F = G * (m1 * m2) / r^2, trong đó F là lực hấp dẫn, m1 và m2 là khối lượng của hai vật chất, r là khoảng cách giữa chúng và G là hằng số hấp dẫn vật lí.

Lực hấp dẫn của trái đất cũng là nguyên nhân tạo ra trọng lực, là lực tác động xuống mà chúng ta cảm nhận khi đứng trên mặt đất.

Định luật vạn vật hấp dẫn:

Lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Công thức lực hấp dẫn:

\[F_{hd}=G\dfrac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\]

trong đó

  • m1; m2: là khối lượng của hai vật (kg)
  • G = 6,67.10-11N.m2/kg2: hằng số hấp dẫn
  • r: khoảng cách giữa hai vật (m)
  • F$_{hd}$: lực hấp dẫn giữa hai vật (N)

  • Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên các vật đặt trong trường hấp của Trái Đất
  • Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top