Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông

Lực điện từ?

Tên gọi chung của lực điện và lực từ. Lực điện do tương tác của các điện tích gây ra. Lực từ do tương tác của các vật chịu ảnh hưởng của từ trường gây ra.

Lực điện từ:electromagnetism

Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông 7

Lực tương tác điện

Là lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε, cách nhau một khoảng là r. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, các điện tích trái dấu thì hút nhau. Độ lớn lực tương tác điện tuân theo định luật Culông (Coulomb).

Lực điện từ là gì? vật lí phổ thông 9
Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích điểm.
  • Điểm đặt lực: tại các điện tích
  • Phương: nằm trên đường thẳng nối tâm hai điện tích
  • Chiều: hướng vào hai điện tích nếu hai điện tích trái đấu, hướng ra xa hai điện tích nếu hai điện tích cùng dấu

Công thức tính lực tương tác điện (lực Culong)

  • \[F=k\dfrac{|q_{1}q_{2}|}{\varepsilon r^{2}}\]

Trong đó

  • q1; q2: lần lượt là độ lớn của hai điện tích điểm (C)
  • F: lực Culong (N)
  • r: khoảng cách giữa hai điện tích
  • ε: hằng số điện môi phụ thuộc vào môi trường chứa điện tích.
  • k=9.109 (N.m2/C2)

Lực từ tác dụng lên đoạn dây điện đặt trong từ trường

Lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top