Lực là gì? cách biểu diễn lực? lực và phản lực - Vật lí 10 mới

Vật lí 10.II Chủ đề lực và chuyển động T.Trường 12/10/22 801 0
 1. Phần I: Tìm hiểu về Lực

  1/ Lực là gì?

  [​IMG]
  – Lực Là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự tác dụng của vật này lên vật khác.
  – Lực là đại lượng véctơ (có hướng).
  – Lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ quan sát được biểu hiện của lực (gây ra chuyển động cho vật hoặc làm vật bị biến dạng) → lực là nguyên nhân chính gây ra chuyển động cho vật.
  Câu hỏi thêm: một vật đang đứng yên (trong hệ qui chiếu ta xét) muốn chuyển động bắt buộc phải có lực tác dụng; vậy vật đang chuyển động có cần phải có lực tác dụng hay không?
  2/ Cách biểu diễn lực:
  – Điểm đặt của lực: tại trọng tâm của vật bị lực tác dụng.
  – Phương chiều: theo phương chiều của véc tơ lực.
  3/ Ví dụ về biểu diễn lực:
  a/ Lực tác dụng vào vật theo phương ngang, chiều trái qua phải
  [​IMG]
  b/ lực tác dụng vào vật theo phương thẳng đứng, chiều trên xuống
  [​IMG]
  c/ lực tác dụng vào vật theo phương hợp với phương ngang góc 30° hướng lên.
  [​IMG]
  d/ lực tác dụng vào vật theo phương hợp với phương thẳng đứng góc 30° hướng lên.
  [​IMG]
  4/ Lực và phản lực:
  – Lực và phản lực giống như 2 mặt của một vấn đề, xuất hiện cùng nhau và biến mất cùng nhau (độ lớn bằng nhau; đặt vào hai vật khác nhau; nhưng ngược chiều)
  – Ví dụ về lực và phản lực:
  [​IMG]
Share