Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II

1. Lũy thừa và logarit

Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II 21

2. Hàm số mũ và hàm số logarit

Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II 23

3. Phương trình mũ, phương trình logarit

Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II 25

4. Bất phương trình mũ và logarit

Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II 27

5. Một vài lưu ý

Ôn tập lý thuyết toán 12 chương II 29

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top