Thời điểm là gì phân biệt thời điểm và thời gian vật lí lớp 10

Vật lí lớp 10 thời điểm là gì? thời điểm là một khái niệm trong chủ đề vật lí lớp 10 mô tả chuyển động

Trong vật lí, thời gian là đại lượng cơ bản, thường được sử dụng để mô tả sự phát triển của các hệ vật lí nó là khái niệm rất quan trọng để hiểu về các hiện tượng khác nhau như chuyển động, sóng và cơ học lượng tử …

Thời điểm là gì?

  • Thời điểm là một ‘điểm mốc’ trong một khoảng thời gian nào đấy. Có thể hiểu thời điểm là một “dạng tĩnh” không có sự trôi của thời gian.

Ví dụ thời điểm năm 2023, bây giờ là 5 giờ.

Thời điểm là gì phân biệt thời điểm và thời gian vật lí lớp 10 5

Thời gian là gì?

  • Thời gian được hiểu là dạng động nó có sự trôi đi, thời gian trong vật lí được xác định thông qua biểu thức
  • Thời gian = thời điểm lúc sau – thời điểm ban đầu được chọn làm mốc.

VD: thời gian từ 8 h đến 9h → thời gian = 9 – 8 = 1 giờ, thời gian từ năm 1998 đến 2023 thời gian = 2023-1998 = 35 (năm)

Thời điểm và thời gian trong các bài toán vật lí

Trong các bài toán vật lí phổ thông cơ bản, để đơn gian ta thường chọn mốc thời gian là 0 khí đó, thời điểm trùng với giá trị thời gian. Chính vì lí do này mà chúng ta bị lẫn hai khái niệm thời điểm và thời gian.

VD1: Lúc 8h một ô tô chuyển động từ A đến B lúc 9h

→ thời gian t = 9 – 8 = 1 giờ

VD2: Sau 1h ô tô chuyển động từ A đến B

→ thời gian: t = thời điểm sau – thời điểm đầu = thời gian trôi = 1h

VD3: Lúc 0h tàu rời bến A, đến bến B lúc 5h

→ thời điểm đầu = 0h; thời điểm sau = 5h

→ Thời gian t = 5 – 0 = 5 giờ trùng với thời điểm sau.

 

+1
8
+1
5
+1
3
+1
2
+1
5
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top