Tiên đề Bo về các trạng thái dừng, Vật lí 12

Lý thuyết tiên đề BO về các trạng thái dừng, vật lí 12 Lượng tử ánh sáng

Tiên đề Bo về các trạng thái dừng

  • Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong trạng thái dừng các nguyên tử không bức xạ.
  • Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động xung quanh hạt nhân trên các quĩ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.

Tiên đề Bo về các trạng thái dừng, Vật lí 12
Tiên đề Bo về các trạng thái dừng, Vật lí 12

Video bài giảng Tiên đề Bo về các trạng thái dừng

Mẫu nguyên tử Bo

Mẫu nguyên tử bo là mẫu nguyên tử phù hợp với tiên đề Bo về các trạng thái dừng của nguyên tử

Tiên đề Bo 1 về các trạng thái dừng, Vật lí 12
Tiên đề Bo 1 về các trạng thái dừng, Vật lí 12

Theo tiên đề Bo về các trạng thái dừng e chuyển động xung quanh hạt nhân ở các quỹ đạo có bán kính xác định các quỹ đạo này sẽ cách hạt nhân một khoảng là r = n2ro

Tiên đề Bo 1 về các trạng thái dừng, Vật lí 12
Tiên đề Bo về các trạng thái dừng, Vật lí 12

Trong đó n là số tự nhiên từ 1 → 6 ứng với các mức năng lượng từ E1 → E6

Mức năng lượng E1 là mức năng lượng ở trạng thái thấp nhất gọi là mức năng lượng cơ bản

Để đặt tên cho các bán kính quỹ đạo của electron BO sử dụng bảng chữ cái tiếng anh bắt đầu bằng chữ K. Lý giải cho lý do tại sao bắt đầu bằng chữ K là do ông suy nghĩ rằng trong tương lai tri thức nhân loại có thể có những bước tiến vượt bậc có thể tìm ra được bán kính quỹ đạo nhỏ hơn nữa để eletron có thể tiến lại gần nguyên tử và tồn tại ở đó khi đó các bán kính nhỏ hơn sẽ được tiếp với chữ cái đứng trước chữ K trong bảng chữ cái.

Đến hiện tại vẫn chưa có lý thuyết nào xác định được bán kính quỹ đạo nhỏ hơn ro = 5,3.10-11m (gọi là bán kinh Bo)

Các mức năng lượng E2; E3 … được gọi là mức năng lượng ở trạng thái kích thích. Ở trạng thái kích thích các electron có xu hướng dịch chuyển về trạng thái cơ bản E1 khi đó nó sẽ phát ra 1 photon và ta sẽ có tiên đề bo thứ hai

Mô hình mẫu nguyên tử và các cột mốc lịch sử chính

Tiên đề Bo 1 về các trạng thái dừng, Vật lí 12

So với người tiền nhiệm là mô hình nguyên tử Rutherford mô hình nguyên tử của Bo có cải tiến và đã giải thích thành công sự tạo thành quang phổ vạch của Hidro.

Xem thêm: Bài tập tiên đề BO về trạng thái dừng

+1
6
+1
3
+1
1
+1
1
+1
3
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top