Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12

lý thuyết tiên đề BO và sự hấp thụ và bức xạ năng lượng vật lí 12 lượng tử ánh sáng

Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng

Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng có năng lượng cao E$_{n}$ sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn E$_{m}$ thì nó phát ra một photon có năng lượng ε = hf$_{nm}$ = E$_{n}$ – E$_{m}$

Hình minh họa khi các nguyên tử chuyển trạng thái mức năng lượng cao về trạng thái mức năng lượng thấp sẽ phát ra một photon

Atomphysik Skript (H.J. Wollersheim)

Khi nguyên tử đăng ở trạng thái dừng có năng lượng thấp E$_{m}$ hấp thụ một photon có năng lượng ε = hf$_{nm}$ = E$_{n}$ – E$_{m }$thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao E$_{n}$

Hình minh họa nguyên tử hấp thụ một photon để chuyển từ mức năng lượng thấp về mức năng lượng cao.

Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12
Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12

Giải thích sự tạo thành quang phổ vạch của Hidro:

Quang phổ vạch của Hidro gồm 4 vạch H$_{α}$(Đỏ); H$_{β}$(Lam); H$_{γ}$(Chàm); H$_{δ}$(Tím)

Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12
Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12, Quang phổ vạch của Hidro

Nguyên tử Hydro được kích thích để electron chuyển lên các trạng thái có mức năng lượng cao ứng với bán kính quỹ đạo lớn. Ở trạng thái ngày nguyên tử kém bền nên nguyên tử sẽ dần chuyển về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn => các electron sẽ chuyển về bán kính quỹ đạo Bohr nhỏ hơn.

Khi electron chuyển bán kính quỹ đạo cao tương đương với mức năng lượng E$_{cao}$ xuống mức năng lượng E$_{thấp}$ nó sẽ phát ra (phát sáng) một photon có năng lượng ε = hf = E$_{cao}$ – E$_{thấp}$. Ứng với mỗi f sẽ có một bước sóng của ánh sáng đơn sắc xác định (f = c/λ) => mỗi vạch quang phổ của Hydro sẽ có một màu xác định.

Giải thích sự tạo thành quang phổ hấp thụ của Hidro:

Hình ảnh quang phổ hấp thụ của Hidro (bốn vạch tối) trên nên quang phổ liên tục

Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12, Quang phổ vạch của Hidro
Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng, vật lí 12, Quang phổ hấp thụ của Hidro

Nguyên tử Hydro đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng E$_{thấp}$, hấp thụ một photon của ánh sáng đơn sắc có bước sóng phù hợp ε = hf = E$_{cao}$ – E$_{thấp}$ nó sẽ chuyển lên mức năng lượng cao hơn => một sóng ánh sáng đơn sắc đã bị hấp thụ => làm cho trên nền quang phổ liên tục xuất hiện một vạch tối => quang phổ hấp thụ của Hydro cũng là quang phổ vạch.

Việc giải thích thành công sự tạo thành quang phổ vạch của Hidro đã chứng minh những tiên đề của Bo là đúng, được nhiều nhà vật lí công nhận.

+1
9
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top