Tốc độ trung bình của dao động điều hòa

Video bài giảng vật lý lớp 12 Thầy Trường 22/8/19 212 0
  1. Tốc độ trung bình của dao động điều hòa
    Đính chính: v = -Aωsin(ωt + φ)

    Tài liệu sử dụng trong bài giảng

Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK