vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v; 2v; kv. Xác định k

Hỏi đáp nhanh vật lí phổ thông, vật lí trực tuyến minhthayhay 24/2/21 672 0
  1. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f; 2f; 4f vào ca tốt cảu một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v; 2v; kv. Xác định k?
Share