Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị xác định vị trí

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến chu cẩm tú 12/10/21 246 0
  1. GIẢI GIÚP EM VỚI:
    Bài 3: Lúc 7 giờ hai ôtô cùng khởi hành từ hai điểm A, B cách nhau 96km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h và của xe đi từ B là 28km/h.

    a, Lập phương trình chuyển động của hai xe (Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian lúc 2 xe xuất phát).

    b, Tìm vị trí của hai xe và khoảng cách giữa chúng lúc 9 giờ.

    c, Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
Share Share