Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11

Bài tập mắt viễn thị, lão thị, cách khắc phục thuộc chủ đề vật lí 11 quang hình học

Các lý thuyết cần nhớ để giải bài tập mắt viễn thị, lão thị

Mắt bị tật viễn thị

– $OC_{C}$ > Đ = 25cm; $f_{max}$ > OV

– Cách khắc phục: đeo kính hội tụ để nhìn gần như mắt thường tức là vật đặt cách mắt 25cm cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực cận

$d’ = – O_{k}C_{c} = -(OC_{c} – L); d = 25cm -L$

$D_{k} = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d}+ \dfrac{1}{d’} > 0$

Mắt bị lão thị khắc phục như bị viễn thị

Bài tập mắt viễn thị, lão thị

Bài tập 1. Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái mắt không điều tiết đến trạng thái mắt điều tiết tối đa là 8dp. Hỏi điểm cực cận của mắt người này cách mắt bao nhiêu.

Hướng dẫn

ΔD = 1/OC$_{c}$ – 1/OC$_{v}$ => 8 = 1/OC$_{c}$ – 1/0,5 => OC$_{c}$ = 0,1m = 10cm

[collapse]

Bài tập 2. Mắt viễn thị nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm trong hai trường hợp sau

a/ kính đeo sát mắt

b/ kính đeo cách mắt 1cm

Hướng dẫn

a/ d’ = -OC$_{c}$ = -0,4m; d = 0,25cm

=>D = 1/d + 1/d’ = 1,5dp

b/ d = 25 -L = 24cm = 0,24m; d’ = -(OC$_{c}$ – L) = -0,39m

D = 1/d + 1/d’ = 1,603dp

[collapse]

Bài tập 3. Một người đứng tuổi nhìn các vật ở rất xa thì không phải đeo kính.

a/ Người này đeo kính độ tụ 1dp có thể đọc được sách cách mắt 25cm, Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính (kính đeo sát mắt)

b/ Xác định độ biến thiên độ tụ của mắt người khi chuyển từ trạng thái qua sát vật cách mắt 100cm về trạng thái quan sát vật cách mắt 50cm.

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11 12
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]

Bài tập 4. Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm.

a/ Mắt người này bị tật gì.

b/ Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không phải điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu (coi kính đeo sát mắt)

c/ Điểm C$_{c}$ cách mắt 10cm, khi đeo kính trên (sắt mắt) thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu.

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11 14
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]

Bài tập 5. Một mắt cận thị về già chỉ nhìn rõ được các vật nằm trong khoảng từ 40cm đến 80cm.

a/ Để nhìn rõ vật ở xa cần đeo kính số mấy coi kính đeo sát mắt. Khi đó điểm nhìn rõ gần nhất qua kính cách mắt bao nhiêu.

b/ Để đọc sách cách mắt 25cm cần đeo kính số mấy (kính đeo sát mắt). Khi đó điểm nhìn rõ xa nhất cách mắt bao nhiêu.

c/ Để đọc sách khỏi phải lấy kính cận ra thì phải dãn thêm một tròng nữa. Hỏi kính dán thêm có độ tụ bằng bao nhiêu.

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11 16
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]

Bài tập 6. Một người đứng tuổi nhìn rõ được các vật ở xa khi mắt không điều tiết. Muốn nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 27cm thì phải đeo kính +2,5dp cách mắt 2cm.

a/ Xác định các điểm C$_{C}$ và C$_{V}$ của mắt.

b/ Nếu đeo kính sát mắt thì có thể nhìn rõ được các vật trong khoảng nào?

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11 18
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]

Bài tập 7. Một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50cm trở ra xa

a/ Mắt bị tật gì?

b/ Tính độ biến thiên độ tụ của thủy tinh thể khi người này quan sát các vật trong khoảng nhìn rõ của mắt.

c/ Người này phải đeo kính hội tụ hay phân kỳ, có độ tụ bằng bao nhiêu để có thể nhìn rõ các vật ở trước mắt 25cm. Coi kính đeo sát mắt.

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị,
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]

Bài tập 8. Một người viễn thị nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 40cm.

a/ Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25cm kính đeo sát mắt.

b/ Nếu người ấy đeo kính độ tụ +1dp thì sẽ nhìn được vật cách mắt bao nhiêu.

Hướng dẫn

Bài tập mắt viễn thị, lão thị vật lí 11 21
Bài tập mắt viễn thị, lão thị,

[collapse]
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top