Công thức độc lập thời gian, con lắc đơn, vật lí 12

Công thức độc lập thời gian, con lắc đơn, vật lí lớp 12

Ta có các hệ thức độc lập sau:

\(x=s=l \alpha\)

\(S_0=l \alpha_0\)

\(S_0^2=s^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}\)

\(S_0^2=\dfrac{a^2}{ \omega^4}+\dfrac{v^2}{ \omega^2}\)

Công thức độc lập thời gian, con lắc đơn, vật lí 12 5

+1
7
+1
2
+1
1
+1
1
+1
1
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top