Phương trình dao động của con lắc đơn, vật lí 12

Phương trình dao động của con lắc đơn, vật lí lớp 12

Phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn xảy ra khi α≤ 10°

Theo li độ dài: \[s = S_{o}cos(\omega t+\varphi )\]

Theo li độ góc: \[\alpha s = \alpha _{o}cos(\omega t+\varphi )\]

Trong đó:

  • s: li độ dài
  • So: biên độ dài
  • α: li độ góc
  • αo: biên độ góc
  • Liên hệ giữa li độ dài và li độ góc: s = α ×l

Phương trình dao động của con lắc đơn, vật lí 12 3

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top