Công thức tính Từ thông, Từ thông là gì? vật lí lớp 11

Vật lí lớp 11 từ thông là gì? công thức tính từ thông thuộc chủ đề Vật lí lớp 11 Cảm ứng điện từ Khái niệm từ thông là một khái niệm quan trọng trong chương trình vật lí lớp 11. Hiểu được khái niệm từ thông mới có thể hiểu rõ về hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm.

Kiến thức về từ thông cũng hay xuất hiện trong câu hỏi đề thi THPT Quốc Gia.

Từ thông là gì?

  • Từ thông: magnetic flux
  • Từ thông Φ (đọc là phi)
  • “Từ” nghĩa là từ trường, “thông” nghĩa là “thông qua” (đi xuyên qua) hay “thông lượng” đo lượng từ trường đi xuyên qua một diện tích kín mà ta xé.

Vậy Từ thông có thể hiểu là một đại lượng vật lí đo lượng từ trường qua một diện tích kín.

Hình ảnh về từ trường đều đi xuyên qua một vòng dây kín có diện tích là S, n là véc tơ pháp tuyến của vòng dây

Công thức tính Từ thông

\[\Phi =N.B.Scos\alpha \]

Trong đó:

  • Φ: từ thông (Wb đọc là vêbe)
  • N: số vòng dây (trong trường hợp có nhiều vòng dây)
  • S: tiết diện (m2)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • α = \[(\vec{B},\vec{n})\]
  • Lưu ý: khi \[\vec{B}\] vuông góc với mặt S => α = 0o.

Bài tập cơ bản vận dụng công thức tính từ thông

Bài tập 1. Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với \[\vec{B}\] một góc 30o. Tính từ thông qua diện tích trên.

Hướng dẫn

Công thức tính Từ thông, Từ thông là gì? vật lí lớp 11 6

α = \[(\vec{n},\vec{B})\] = 60o

Φ = N.BS.cos α = 25.10-6 Wb.

[collapse]

Bài tập 2. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10$^{-5 }$Wb. Tính bán kín vòng dây.

Hướng dẫn

α = \[(\vec{n},\vec{B})\] = 0o

Φ = N.BS.cos α = BπR2cosα => R = 8.10-3 m

[collapse]

Bài tập 3. Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 60o. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.

Hướng dẫn

α = \[(\vec{n},\vec{B})\] = 30o

Φ = N.BS.cos α = 8,7.10-4 Wb.

[collapse]
+1
9
+1
1
+1
1
+1
0
+1
2
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top