Hiện tượng cảm ứng điện từ, vật lí lớp 11

Vật lí lớp 11 Hiện tượng cảm ứng điện từ (Electromagnetic induction) thuộc chủ đề Vật lí lớp 11 Cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ là một hiện tượng vật lí quan trọng mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, đưa nhân loại từ thời kỳ sống trong ánh sáng của những ngọn nến bước sang thời kỳ được thắp sáng bởi đèn điện.

Hiện tượng cảm ứng điện từ do nhà vật lí nhà vật lí Michael Faraday phát hiện ra nghiên cứu và phát triển thành lý thuyết vật lí quan trọng để áp dụng chế tạo máy phát điện

Physics - Understanding Electromagnetic induction (EMI) and electromagnetic force (EMF) - Physics animated gif

Hiện tượng cảm ứng điện từ

Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng từ thông qua mạch kín biến thiên, sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch.

Phân tích hiện tượng cảm ứng điện từ chi tiết

  • Điều kiện để xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ: từ thông biến thiên (hiểu là từ thông tăng hoặc giảm)
  • \[\Phi =N.B.Scos\alpha \] → để làm cho từ thông biến thiên (tăng hoặc giảm) ta có thể thay đổi các thông số tính từ thông là N hoặc B, hoặc S, hoặc α

Thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ

Thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ ở trên đã chứng minh nhận định của Faraday về bản chất sinh ra dòng điện cảm ứng là cần có sự biến thiên từ thông.

Cách để làm biến thiên từ thông trong thí nghiệm

  • Xoay vòng dây để cho góc α thay đổi
  • Tăng giảm diện tích vòng dây (thay đổi S)
  • Bật tắt nam châm điện để tăng giảm từ trường (thay đổi B)

Trong thí nghiệm ta không thay đổi N vì phải thao tác nhiều không hiệu quả.

Lưu ý trong quá trình biến thiên từ thông ta thấy Kim điện kế dịch chuyển về các bên khác nhau → chứng tỏ chiều của dòng điện đã có sự thay đổi.

Để xác định được chiều của dòng điện cảm ứng ta sử dụng định luật Lenzt (Định luật Lenxơ)

Cảm ứng điện từ là quá trình tạo ra dòng điện trong vật dẫn khi có từ trường biến đổi. Hiện tượng này được Michael Faraday phát hiện vào những năm 1830 và nó tạo cơ sở cho nhiều công nghệ quan trọng, bao gồm cả máy phát điện và máy biến áp.

 

+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top