Bài tập ghép tụ điện chưa tích điện

Bài tập tụ điện, ghép tụ điện chưa tích điện.

Điện dung của tụ điện phẳng:

\[C=\dfrac{\varepsilon S}{9.10^{9}4\pi d}=\dfrac{Q}{U}\]

Trong đó:

  • C: điện dung (F)
  • Q: điện tích của tụ (C)
  • U: hiệu điện thế của tụ (V)
  • S: diện tích phần đối diện nhau của bản tụ (m2)
  • ε: hằng số điện môi
  • d: khoảng cách giữa hai bản tụ (m)
  • Đơn vị dẫn suất: 1pF =10-12F; 1nF =10-9F; 1µF =10-6F

Điện dung của bộ tụ điện ghép song song: 

C = C1 + C2 + C3

Điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp:

\[\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_{1}}+\dfrac{1}{C_{2}}+\dfrac{1}{C_{3}}\]

Bài tập ghép tụ điện chưa tích điện

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top