11.1 Điện tích, điện trường

Hướng dẫn tự học online

Nội dung các bài học chương điện tích điện trường

Chủ đề Định luật Culông – Thuyết electron

 • Bài tập định luật Culông – Thuyết electron
 • Tương tác của hệ 3 điện tích cùng phương
 • Tương tác của hệ 3 điện tích khác phương
 • Bài toán hệ 3 điện tích nằm cân bằng

Chủ đề Điện trường cường độ điện trường

 • Bài tập cường độ điện trường
 • Cường độ điện trường của hệ ba điện tích cùng phương
 • Cường độ điện trường của hệ ba điện tích khác phương
 • Bài toán cường độ điện trường tổng hợp bằng 0

Chủ đề công của lực điện trường, Điện thế, hiệu điện thế

Chủ đề tụ điện

 • Bài tập tụ điện, năng lượng của tụ điện
 • Bài tập ghép tụ điện chưa tích điện
 • Bài tập ghép tụ điện đã tích điện

 

TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI GIẢNG

tải tài liu

Scroll to Top