Bài tập tụ điện, năng lượng của tụ điện

Bài tập tụ điện dạng bài liên quan đến tính điện dung của tụ điện

Điện dung của tụ điện: 

là đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ, trong các bài toán vật lí về tụ điện ta coi điện dung C của tụ điện là không đổi.

Điện dung của tụ điện phẳng:

\[C=\dfrac{\varepsilon S}{9.10^{9}4\pi d}=\dfrac{Q}{U}\]

Trong đó:

  • C: điện dung (F)
  • Q: điện tích của tụ (C)
  • U: hiệu điện thế của tụ (V)
  • S: diện tích phần đối diện nhau của bản tụ (m2)
  • ε: hằng số điện môi
  • d: khoảng cách giữa hai bản tụ (m)
  • Đơn vị dẫn suất: 1pF =10-12F; 1nF =10-9F; 1µF =10-6F

Bài tập tụ điện dạng bài liên quan đến năng lượng của tụ điện

Năng lượng điện trường của tụ điện

Khi tụ được tích điện, hai bản của tụ điện tích điện trái dấu nhau nên hình thành một điện trường hướng từ bản dương sang bản âm của tụ. Điện trường này có khả năng sinh ra năng lượng (thế năng) nên được gọi là năng lượng điện trường của tụ.

Biểu thức xác định năng lượng điện trường của tụ

\[W=\dfrac{Q^{2}}{2C}=\dfrac{CU^{2}}{2}\]

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top