Dòng điện không đổi – nguồn điện

Cường độ dòng điện: là đại lượng vật lí đặc trưng cho độ mạnh, yếu của dòng điện, được xác định bằng lượng điện tích (điện lượng) dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

Dòng điện không đổi là gì?

  • dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian

Công thức tính cường độ dòng điện không đổi

\[I=\dfrac{q}{t} =\dfrac{n|e|}{t}\]

Trong đó:

  • I: cường độ dòng điện (A)
  • q: điện lượng (C)
  • t: thời gian (s)
  • Đối với kim loại: q=n.|e| (với n là số electron tự do; e=1,6.10$^{-19 }$C)

Lưu ý:dòng điện không đổi có chiều không đổi nên còn được gọi là dòng điện 1 chiều, điều ngược lại chưa chắc đúng vì dòng 1 chiều cường độ có thể thay đổi theo thời gian.

Suất điện động của nguồn điện

là đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện (công của lực lạ).

\[E =\dfrac{A_{ng}}{q}\]

Trong đó:

  • E: suất điện động của nguồn điện (V)
  • Ang: công của nguồn điện (công của lực lạ) (J)
  • q: lượng điện tích dịch chuyển qua nguồn (C)

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top