11.2 Dòng điện không đổi

Chủ đề dòng điện không đổi – nguồn điện

  • Dòng điện không đổi – nguồn điện
  • Điện năng tiêu thụ – Công suất điện
  • Định luật ôm cho toàn mạch – Bài toán cơ bản
  • Phương pháp vẽ lại mạch điện chứa điện trở R
  • Xác định số chỉ vôn kế ampe kế, phương pháp mô hình
  • Bài toán thay đổi R xác định công suất cực đại
  • Định luật ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu
  • Định luật ôm cho đoạn mạch chứa đèn, biến trở.

TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÀI GIẢNG

tải tài liu

Scroll to Top