Điện năng tiêu thụ – Công suất điện

các công thức vật lí liên quan đến Điện năng tiêu thụ, công suất điện, Định luật Jun-Lexơ

Công thức Điện năng tiêu thụ:

\[A = Uq = UIt = I^2Rt =\dfrac{U^{2}}{R}t\]

Trong đó:

 • A: điện năng tiêu thụ của đoạn mạch (J)
 • U: điện áp (hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch) (V)
 • q: điện lượng dịch chuyển trong mạch (C)
 • I: cường động dòng điện không đổi trong mạch (A)
 • t: thời gian dòng điện chạy trong mạch (s)

Tính theo số điện: 1số điện=1kWh=3600000J

Định luật Jun-Lenxơ:

Q = I2R.t = A (nếu bỏ qua sự truyền nhiệt ra ngoài môi trường)

Trong đó:

 • Q: nhiệt lượng (J)
 • R: điện trở tương đương của đoạn mạch (Ω)

Công suất điện:

P=\[\dfrac{A}{t}=I^2R=UI=\dfrac{U^{2}}{R}\]

Trong đó:

 • P: công suất (W)

Dạng bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện của các thiết bị điện

\[R =\dfrac{U^{2}_{đm}}{P_{đm}}=\dfrac{U_{đm}}{I_{đm}}\]

Trong đó:

 • $U_{đm}$: điện áp định mức ghi trên thiết bị điện (V)
 • $P_{đm}$: công suất định mức ghi trên thiết bị điện (W)
 • $I_{đm}$: cường độ dòng điện định mức ghi trên thiết bị điện (A)

Bài tập điện năng tiêu thụ, công suất điện

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top