Xác định số chỉ Ampe kế, vôn kế, mô hình mạch điện cơ bản

Cách xác định số chỉ Ampe kế, vôn kế

  • Ampe kế được mắc nối tiếp trong mạch điện → muốn xác định số chỉ ampe kế ta đi tìm giá trị cường độ dòng điện qua ampe kế
  • Vôn kế được mắc song song với đại lượng cần đo → muốn xác định số chỉ vôn kế ta đi tìm giá trị hiệu điện thế

Một số công thức định luật ôm liên quan đến xác định số chỉ ampe kế, vôn kế trong mạch

Định luật ôm cho đoạn mạch chứa điện trở

Đoạn mạch các điện trở mắc nối tiếp

  • R = R1 + R2 + R3
  • I = I1 = I2 = I3
  • U = U1 + U2 + U3

Đoạn mạch các điện trở mắc song song

  • $\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}$
  • I = I1 + I2 + I3
  • U = U1 = U2 = U3

U = IR; U1 = I1.R1; U1 = I1.R1; U2 = I2.R2; U3 = I3.R3;

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top