Tìm R để công suất cực đại

Bài tập Tìm R để công suất cực đại

Công suất của đoạn mạch:

$P = I^2R = \dfrac{E^2.R}{(R + r)^2}$

Pmax → vận dụng bất đẳng thức để tìm giá trị cực đại của Pmax

a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2\[\sqrt{ab}\] với a; b > 0; dấu bằng xảy ra khi a = b

b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a>0) → f(x)min = \[\dfrac{-\Delta }{4a}\] xảy ra khi x1 = x2 = \[=\dfrac{-b}{2a}\]

Dạng bài tập Tìm R để công suất cực đại thuộc dạng bài tập về cực trị, thông thường ta sử dụng các bất đẳng thức trong toán học để biện luận ra giá trị của R.

Bài viết này hữu ích với bạn không?
YesNo
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top