Dãy điện hóa của kim loại, hóa học phổ thông

Dãy điện hoá của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử theo quy tắc anpha: Phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá yêu hơn và chất khử yếu hơn.

Dãy điện hóa của kim loại, hóa học phổ thông 13

Ý nghĩa của dãy điện hoá của kim loại

Dãy điện hoá của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử theo quy tắc anpha: Phản ứng giữa 2 cặp oxi hoá – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn, sinh ra chất oxi hoá yêu hơn và chất khử yếu hơn.

Dãy điện hóa của kim loại, hóa học phổ thông 15

Quay tắc alpha của dãy điện hoá của kim loại

Quy tắc alpha (α): Kim loại của cặp oxi hóa — khử đứng trước trong dãy điện hóa đẩy được ion kim loại của cặp oxi hóa – khử đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Nói cách khác, cation kim loại trong cặp oxi hóa – khử đứng sau có thể oxi hoá được kim loại trong cặp đứng trước (trừ những kim loại tác dụng với nước).

 

Dãy điện hóa của kim loại, hóa học phổ thông 17

Mẹo ghi nhớ dãy điện hóa của kim loại

K Na Ba Ca Mg Al Zn   Khi Nào Bà Con May Áo Dài

Fe Ni Sn Pb H  Phái Người Sang Phố Hỏi

Cu Hg Ag Pt Au   Cửa Hiệu Á Phi Âu.

Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng mẹo học thuộc dãy điện hóa khác

Lúc khác Ba Cần Nên Mang Áo Giáp Có Sắt2/Sắt Nên sang Phố Sắt3/Sắt Hỏi cửa Hàng Sắt3/Sắt2 Hiệu Á Phi Âu

li−K−Ba−Ca−Na−Mg−Al−Zn−Cr−Fe2+/Fe−Ni−Sn−Pb−Fe3+/Fe−H−Cu−Hg− Fe3+/ Fe2+−Hg−Ag−Pt−Au

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top