Từ điển hóa học phổ thông

Từ điển hóa học phổ thông

Tổng hợp các khái niệm hóa học dùng trong giảng dạy ở phổ thông, cắt nghĩa một cách đơn giản, dễ hiểu, sử dụng ngôn từ gần gũi trong cuộc sống, giúp bạn đọc, các em học sinh đơn giản hóa các khái niệm xuất hiện trong bài giảng.

Từ điển hóa học phổ thông 5

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌC PHỔ THÔNG LỚP 11

Hóa học lớp 11: Sự điện li, Axit – Bazơ-Muối

Chất điện li, thuyết điện li

Thuyết Bronsted

Độ pH là gì?

Dung dịch hóa học

Tính chất của Axit

Tính chất của Bazơ

Phản ứng trao đổi ion

Chất lưỡng tính, chất trung tính

Hóa học lớp 11: Nitơ và Photpho

Tính chất của Nitơ

Tính chất của Amoniac NH3

Axit nitric HNO3

Phản ứng của Axit nitric HNO3

MUỐI AMONI

Muối nitrat

Tính chất của photpho

Axit photphoric H3PO4

ĐIPHOTPHO PENTAOXIT P2O5

Muối photphat

Phân bón hóa học

Hóa học lớp 11: Cacbon và Silic

Tính chất của cacbon

Tính chất hóa học của Silic

Tính chất của Silic đioxit

AXIT SILICIC VÀ MUỐI SILICAT

Muối cacbonat

Cacbon đioxit CO2

Cacbon monoxit CO

Hóa học lớp 11: hợp chất hữu cơ

Đồng đẳng, đồng phân, hóa học hữu cơ

Lập công thức phân tử hữu cơ

Hóa học lớp 11: Ankan, Anken, Akin, Benzen

Cách gọi tên Ankan, tính chất vật lí

Tính chất hóa học của ankan

Tính chất của xicloAnkan

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Anken

Tính chất vật lí của anken

Tính chất hóa học của anken

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankin

Tính chất vật lí của ankin

Tính chất hóa học của ankin

Đồng đẳng, đồng phân danh pháp Benzen

Tính chất vật lí của Benzen

Tính chất hóa học của Benzen

Tính chất, cấu tạo, ứng dụng của Stiren

Từ điển hóa học hữu cơ: Ancol, phenol

Đồng phân danh pháp Ancol

TÍnh chất vật lí của ancol

Tính chất hóa học của ancol

Tính chất vật lí của phenol

Tính chất hóa học của phenol

Hóa học lớp 11: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tính chất vật lí của Anđehit

Tính chất hóa học của Anđehit

Điều chế, ứng dụng của Anđehit

Tính chất vật lí của Axit Cacboxylic

Tính chất hoá học của Axit Cacboxylic

Lý thuyết về xeton

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌC PHỔ THÔNG LỚP 12

Hóa học lớp 12: Este – Lipit

Tính chất vật lí, danh pháp, điều chế Este

Tính chất hóa học của este

Lipit và chất béo

Xà phòng và chất giặt rửa

Hóa học lớp 12: CACBOHIĐRAT

Lý thuyết chung về MONOSACCARIT

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ ĐISACCARIT

LÍ THUYẾT CHUNG VỀ POLISACCARIT

Hóa học lớp 12: AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN – POLIME

Lý thuyết amin

Tính chất vật lí của amin

Tính chất hóa học của Amin

Tính chất vật lí của amino axit

Tính chất hóa học của amino axit

Peptit-Protein-Enzim

Polime là gì?

Vật liệu polime

Hóa học lớp 12: Kim loại và tính chất

Đại cương kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

Ăn mòn kim loại

Dãy điện hóa của kim loại

Điện phân kim loại

Hóa học lớp 12: Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Tính chất hóa học Kim loại kiềm thổ

Ứng và điều chế kim loại kiềm thổ 

Nước cứng là gì?

Các hợp chất của canxi

Tính chất hoá học của nhôm

Ứng dụng, điều chế nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm

Hợp chất của nhôm

Tính chất hóa học kim loại kiềm

Hóa học lớp 12: Kim loại nhóm B: Sắt, Đồng, Vàng, Bạc, Thiếc, Chì

Tính chất hóa học của sắt

Tính chất vật lí của sắt, điều chế, ứng dụng

Hợp chất của sắt

Tính chất hóa học của đồng

Tính chất vật lí của đồng, điều chế, ứng dụng

Hợp chất của đồng

Tính chất hóa học của Crom

Tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng crom

Hợp chất của crom

Tính chất hóa học của Bạc

Tính chất vật lí của Bạc

Tính chất hóa học của Vàng

Tính chất vật lí của vàng

Tính chất hóa học của chì

Tính chất vật lí của chì

Tính chất hóa học của thiếc

Tính chất vật lí của thiếc

(Từ điển hóa học phổ thông sẽ thường xuyên cập nhật và sửa chữa rất mong nhận được sự đóng góp phản hồi từ bạn đọc)

Nếu bạn muốn tham gia viết bộ từ điển này vui lòng gửi bài viết của bạn về địa chỉ email [email protected]

Trân trọng cảm ơn và chúc bạn đọc luôn mạnh khỏe

 

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top