Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là một trong những nguyên lý cốt lõi trong vật lí. Nó cho biết rằng năng lượng không thể tạo ra hoặc biến mất, nhưng chỉ có thể chuyển đổi từ một hình dạng sang hình dạng khác. Điều này có nghĩa là năng lượng không bị tắt hoặc biến mất mà chỉ có thể chuyển đổi dạng.

Chuyển hóa năng lượng là quá trình chuyển đổi năng lượng từ một hình dạng sang hình dạng khác. Ví dụ, năng lượng của một động cơ có thể chuyển đổi từ dạng năng lượng kinétik sang dạng năng lượng nhiệt hoặc ngược lại. Năng lượng cũng có thể chuyển đổi từ dạng năng lượng quang học sang dạng năng lượng điện từ và ngược lại.

Trong chương trình vật lí phổ thông lớp 10 định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng được diễn giải đơn giản qua định luật bảo toàn cơ năng nằm trong chủ đề vật lí lớp 10 năng lượng.

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng:

Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
+1
17
+1
8
+1
8
+1
7
+1
6
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top