Khái niệm khối nón, khối trụ, toán phổ thông

Khái niệm mặt nón, mặt trụ, toán phổ thông

Khái niệm khối nón, khối trụ, toán phổ thông 5

I/ Lý thuyết khối nón

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:

– Diện tích xung quanh:

\({S_{xq}} = \pi rl\)

– Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

– Diện tích toàn phần hình nón:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi rl + \pi {r^2}\)

– Thể tích khối nón:

\(V = \dfrac{1}{3}{S_d}.h = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

II/ Lý thuyết khối trụ

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:

– Diện tích xung quanh hình trụ:

\({S_{xq}} = 2\pi rh\)

– Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

– Diện tích toàn phần hình trụ:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\)

– Thể tích khối trụ:

\(V = {S_d}.h = \pi {r^2}h\)

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top