Thể tích khối đa diện – thể tích khối hộp

1. thể tích khối hộp

Thể tích khối đa diện - thể tích khối hộp 5

 Thể tích khối hộp, khối lăng trụ

– Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc\) với \(a,b,c\) là ba kích thước của hình hộp chữ nhật.

– Thể tích khối lập phương cạnh \(a:V = {a^3}\).

– Thể tích khối lăng trụ: \(V = S.h\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính thể tích khối lăng trụ xiên

Phương pháp chung:

– Bước 1: Xác định đường cao của lăng trụ và tính độ dài đường cao \(h\).

– Bước 2: Tính diện tích đáy \(S\).

– Bước 3: Tính thể tích khối lăng trụ bởi công thức \(V = Sh\).

Dạng 2: Tính thể tích khối lăng trụ đứng

Phương pháp:

– Bước 1: Xác định diện tích đáy của lăng trụ.

– Bước 2: Xác định chiều cao của lăng trụ (chính là độ dài cạnh bên của lăng trụ).

– Bước 3: Tính thể tích của lăng trụ dựa vào công thức \(V = Sh\).

+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top