Thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng đơn sắc, vật lí 12 sóng ánh sáng

Video bài giảng vật lý lớp 12 T.Trường 13/2/20 88 0
 1. Thay đổi điều kiện giao thoa ánh sáng đơn sắc, vật lí 12 sóng ánh sáng  Các trường hợp có thể thay đổi trong giao thoa ánh sáng đơn sắc


  • Thay đổi khoảng cách giữa hai khe (a)
  • Thay đổi khoảng cách từ hai khe đến màn (thay đổi D)
  • Thay đổi màu sắc ánh sáng (thay đổi bước sóng λ)
  Tài liệu sử dụng trong bài giảng


Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK