Tính chất hóa học của Benzen, Hóa học phổ thông

II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BENZEN

Tính chất hóa học của Benzen, Hóa học phổ thông 17

1. Phản ứng cộng :

Halogen (Cl2, Br2), hiđro halogenua (HCl, HBr) cộng vào nhóm vinyl ở stiren tương tự như cộng vào anken.
Tính chất hóa học của Benzen, Hóa học phổ thông 19

2. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

Tính chất hóa học của Benzen, Hóa học phổ thông 21
Phản ứng trùng hợp đồng thời 2 hay nhiều loại monome gọi là phản ứng đồng trùng hợp.

Ví dụ :
Tính chất hóa học của Benzen, Hóa học phổ thông 23

3. Phản ứng oxi hoá

Giống như etilen, stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hoá ở nhóm vinyl.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top