Tính chất vật lí của Benzen, hóa học phổ thông

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA BEZEN

Tính chất vật lí của Benzen, hóa học phổ thông 5

– Benzen và ankylbenzen là những chất không màu, hầu như không tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ, đồng thời cũng là dung môi hoà tan nhiều chất khác.

– Các aren (benzen và ankylbenzen)  đều là những chất có mùi. Chẳng hạn như benzen và toluen có mùi thơm nhẹ, nhưng có hại cho sức khoẻ, nhất là benzen.

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

– Benzen, toluen, xilen… thường tách được bằng cách chưng cất dầu mỏ và nhựa than đá. Chúng còn được điều chế từ ankan, hoặc xicloankan.

– Etylbenzen được điều chế từ benzen và etilen :

CH3[CH2]4CH3 $\xrightarrow[-4{{H}_{2}}]{xt,\,\,\,{{t}^{0}}}$ C6H6

CH3[CH2]5CH3 $\xrightarrow[-4{{H}_{2}}]{xt,\,\,\,{{t}^{0}}}$ C6H5CH3

C6H6 + CH2=CH2  $\xrightarrow{xt,\,\,{{t}^{0}}}$C6H5CH2CH3

2. Ứng dụng

–  Benzen được dùng để tổng hợp các monome trong sản xuất polime làm chất dẻo, cao su, tơ sợi. Từ benzen người ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol dùng để tổng hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại,…

– Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (trinitrotoluen).

– Benzen, toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top