Tính chất vật lí của ankin, hóa học phổ thông

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ANKIN

Tính chất vật lí của ankin, hóa học phổ thông 5

– Trạng thái: C2 → C4 là chất khí; C5 → C16 : chất lỏng; C17 trở lên: chất rắn.

– tsôi, tnc :  Tăng khi tăng M tăng (lớn hơn tsôi, tnc của anken có cùng số C)

– Độ tan: Không tan trong nước nhưng tan được trong một số dung môi hữu cơ.

– Khối lượng riêng: nhỏ hơn khối lượng riêng của nước nhưng lớn hơn khối lượng riêng của anken tương ứng.

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế axetilen

a. Trong công nghiệp: đi từ metan

2CH4 $\xrightarrow[l\ln ]{{{1500}^{o}}C}$ C2H2 + 3H2  (lln: làm lạnh nhanh)

b. Trong PTN: Thuỷ phân canxi cacbua

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Ứng dụng của ankin

Chỉ có axetilen có nhiều ứng dụng quan trọng.

– Để thắp sáng (khí đất đèn).

– Dùng trong đèn xì để hàn, cắt kim loại.

– Dùng để tổng hợp nhiều chất hữu cơ khác nhau: anđehit axetic, cao su tổng hợp (policlopren), các chất dẻo và các dung môi,…

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top