Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankin

I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP ANKIN

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankin 9

1. Đồng đẳng Ankin

– Ankin là hiđrocacbon mạch hở chứa 1 liên kết ba C≡C trong phân tử.

– Ankin đơn giản nhất là C2H2 (CH≡CH)

– Công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng ankin là:  CnH2n-2 (n ≥ 2).

2. Đồng phân Ankin

– Hiện tượng đồng phân là do mạch C khác nhau và do vị trí nối ba khác nhau.

– Ankin từ C4 trở đi có đồng phân vị trí liên kết bội, từ C5 trở đi có thêm đồng phân mạch C

Ví dụ: ankin C4H6 có 2 đồng phân: CH≡C–CH2–CH3 và CH3–C≡C–CH3

Ankin C5H8 có 3 đồng phân: CH≡C–CH2–CH2–CH3 ;  CH3–C≡C–CH2–CH3 ; CH≡C–CH(CH3)–CH3

* Ankin không có đồng phân hình học

3. Danh pháp Ankin

Cách gọi tương tự anken nhưng thay “en” bằng đuôi “in”.

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankin 11

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top