tính độ lớn của lực hồi phục khi chiều dài của lò xo là 30 cm

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Vũ Thị Thu 24/6/22 197 1
  1. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng mờ về lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m giờ động điều hòa trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến 1000 từ 20cm đến 32cm tính độ lớn của lực hồi phục khi chiều dài của lò xo là 30 cm
  2. Em xem dạng toán chiều dài của con lắc lò xo để hiểu về chiều dài

    Xem dạng toán lực để giải quyết vấn đề của em:
Share Share