Tính tương đối của chuyển động, vật lí lớp 10

Vật lí 10.I Chủ đề mô tả chuyển động T.Trường 17/8/17 2,111 0
 1. Bài giảng vật lí lớp 10, chương động học chất điểm
  Video bài giảng: Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc, vật lí lớp 10 chương động học chất điểm

  xem thêm: Bài tập tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

  Các kiến thức vật lí trọng tâm trong bài cần nhớ
  1/ Tính tương đối của vận tốc:
  Vận tốc của vật trong các hệ qui chiếu khác nhau là khác nhau.
  2/ Tính tương đối của quỹ đạo:
  Quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau là khác nhau.
  3/ Công thức cộng vận tốc:
  \[\vec{v_{13}}\] = \[\vec{v_{12}}\] + \[\vec{v_{23}}\]​
  Qui ước
  • số 1: gắn với vật cần tính vận tốc
  • số 2: gắn vào hệ qui chiếu chuyển động
  • số 3: gắn vào hệ qui chiếu đứng yên
  • v$_{12}$: vận tốc tương đối
  • v$_{23}$: vận tốc kéo theo
  • v$_{13}$: vận tốc tuyệt đối

  nguồn học vật lí trực tuyến
Share