Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11

Tổng hợp kiến thức về từ trường, lực từ, cảm ứng từ trong chương trình vật lí lớp 11

Từ trường là gì?

Từ trường là môi trường vật chất bao quanh các hạt mang điện chuyển động (nam châm, dòng điện). Từ trường gây ra lực từ tác dụng lên các vật có từ tính đặt trong đó.

Các ví dụ về từ trường

Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 19
Tương tác từ của hai nam châm (cùng cực hút nhau, khác cực đẩy nhau)
Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 21
Nam châm tác dụng lực từ lên các vật có từ tính (tính chất từ)
Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 23
Dòng điện quấn quanh sắt từ tạo ra nam châm điện có thể hút các vật có từ tính khác
Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 25
Thí nghiệm nổi tiếng của Ơxtet về tương tác từ giữa nam châm và dòng điện
Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 27
tương tác từ giữa hai dòng điện song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau
Đường sức từ trường là các đường cong kín hoặc thẳng dài vô hạn không cắt nhau vẽ trong không gian xung quanh nam châm hoặc dòng điện.

Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 29
Hình ảnh đường sức từ của nam châm thẳng, người ta qui ước chiều của các đường sức trùng với chiều của kim nam châm tại điểm xét (chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực nam)
Từ trường đều: là từ trường có các đường sức từ song song cách đều nhau

Lực từ tác dụng lên đoạn dây điện đặt trong từ trường

Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 31
Hình minh họa lực từ tác dụng lên đoạn dây điện đặt trong từ trường đều của nam châm hình chữ U.
Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 33
Phương và chiều của lực từ tuân theo quy tắc bàn tay trái 1.

Biểu thức độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây điện đặt trong từ trường đều

$F = BI\ell.\sin\alpha$

Trong đó:

  • F: lực từ tác dụng lên đoạn dây điện (N): điểm đặt tại trung điểm của đoạn dây điện
  • I: Cường độ dòng điện (A)
  • B: cảm ứng từ (T)
  • $\ell$: chiều dài đoạn dây điện (m)
  • α = $(\vec{B},\vec{I})$

Cảm ứng từ B: là đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ(đơn vị là T – đọc là Tesla)

Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, vật lí lớp 11 35
Quy tắc bàn tay trái 1 xác định phương chiều của các véc tơ $\vec{F}$; $\vec{B}$; $\vec{I}$

Video bài giảng quy tắc bàn tay trái

+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top