Vật lí 11. SÓNG 2018

Vật lí 11. SÓNG 2018 (vật lí lớp 11 chủ đề SÓNG chương trình vật lí phổ thông 2018

Mô tả sóng cơ, sự truyền sóng, vật lí 11

Lý thuyết về mô tả sóng cơ, sự truyền sóng, phân loại sóng cơ, các đại lượng cơ bản của sóng cơ, bước sóng, vật lí 11 SÓNG 2018 Sóng cơ là gì? Một cần rung dao động điều hòa tại một điểm trên mặt nước Ta nhận thấy các dao động do cần rung …

Mô tả sóng cơ, sự truyền sóng, vật lí 11 Read More »

Scroll to Top