12.1 Dao động cơ

Vật lí lớp 12 chủ đề Dao động cơ nghiên cứu về dao động điều hòa, dao động của con lắc lò xo, dao động của con lắc đơn, tổng hợp dao động, các loại dao động cưỡng bức, tắt dần …

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ

Chuyên đề dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ thuộc chủ đề vật lí 12 Dao động cơ Dao động tắt dần là gì? Đồ thị vận tốc (2) và li độ (1) của dao động tắt dần Sau mỗi chu kỳ dao động, năng lượng của vật dao động mất …

Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ Read More »

Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng 9

Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng

Bài tập tính Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng thuộc chủ đề vật lí lớp 12 dao động cơ Bài tập Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng Câu 1. Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì …

Thời gian dao động của con lắc lò xo treo thẳng đứng Read More »

Tổng hợp dao động điều hòa, vật lí phổ thông 11

Tổng hợp dao động điều hòa, vật lí phổ thông

I. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một véctơ quay. Véctơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu \(\varphi \) . …

Tổng hợp dao động điều hòa, vật lí phổ thông Read More »

Con lắc đơn vướng đinh, con lắc trùng phùng 19

Con lắc đơn vướng đinh, con lắc trùng phùng

Chủ đề Con lắc đơn vướng đinh, con lắc trùng phùng I- ĐỘ CAO CON LẮC VƯỚNG ĐINH Phương pháp: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chiều dài ℓ1 thì con lắc vướng đinh làm cho nó dao động với ℓ2 nên chu kì, tần số góc, biên độ góc,… cũng …

Con lắc đơn vướng đinh, con lắc trùng phùng Read More »

Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc 23

Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

I – PHƯƠNG PHÁP CHUNG. Gọi T1 là chu kì chạy đúng, T2 là chu kì chạy sai Trong thời gian T1(s) đồng hồ chạy sai |T2-T1| (s) => 1(s) đồng hồ chạy sai \(\dfrac{{\left| {{T_2} – {T_1}} \right|}}{{{T_1}}}s\) Vậy trong khoảng thời gian ∆t, đồng hồ chạy sai: \(\theta = \Delta t\dfrac{{\left| {{T_2} – …

Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc Read More »

Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 27

Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực

Chu kì dao động của con lắc đơn khi con lắc chịu thêm tác dụng của lực lạ là: \(T’ = 2\pi \sqrt {\dfrac{l}{{g’}}} \) Ta có: \(\overrightarrow {P’}  = \overrightarrow P  + \overrightarrow F \) Trong đó: \(\overrightarrow {P’} \) : trọng lực biểu kiến (có vai trò như trọng lực), \(\overrightarrow P \) …

Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực Read More »

Năng lượng, vận tốc của con lắc đơn 33

Năng lượng, vận tốc của con lắc đơn

1. DẠNG 1: TÍNH VẬN TỐC VẬT Ở LI ĐỘ GÓC \(\alpha \) BẤT KÌ Phương pháp \({v_\alpha } =  \pm \sqrt {2gl(c{\rm{os}}\alpha {\rm{ – cos}}{\alpha _0})} \) Đặc biệt: Nếu \({\alpha _0} \le {10^0}\) thì có thể tính gần đúng: \({v_\alpha } = \pm \sqrt {gl({\alpha _0}^2{\rm{ – }}{\alpha ^2})} \) Khi vật qua vị trí cân …

Năng lượng, vận tốc của con lắc đơn Read More »

Scroll to Top