Vật lí và sách

Vật lí là một khoa học trong toán học, được sử dụng để mô tả và giải thích các hiện tượng về chuyển động, tác động giữa các vật và sự tác động của các lực. Nó là một trong những nền tảng cơ bản cho rất nhiều ngành khoa học khác, như công nghệ, kỹ thuật và y học.

Cây phát triển bản thân và 3 quả nên có trong đời

lý thuyết về Cây phát triển bản thân: tư duy cần có để định hướng phát triển con đường học tập trong tương lai Cây phát triển bản thân là gì? Hướng theo cách hiểu cây phát triển bản thân coi bản thân giống như một cái cây gồm ba phần: gốc, thân, cành lá …

Cây phát triển bản thân và 3 quả nên có trong đời Read More »

"Trí tuệ Do thái" cuốn sách nâng cấp bản thân 2023 3

“Trí tuệ Do thái” cuốn sách nâng cấp bản thân 2023

Sách “Trí tuệ Do thái” không bắt đầu theo kiểu sách phát triển bản thân thường thấy: đưa ra một luận điểm rồi dùng ví dụ, dẫn chứng để chứng minh luận điểm, Sách đi theo lối kể chuyện nên không bị buồn chán khi đọc. Dân tộc Do thái họ không có đất, không …

“Trí tuệ Do thái” cuốn sách nâng cấp bản thân 2023 Read More »

Scroll to Top